Linda Pilosi

  • Administratie-Assistente / Seminarcoördinator

Haar hoofdverantwoordelijkheden zijn voorbereiding van eindrapportages, marketing mailings en coördinatie van alle seminarlogistiek inclusief registratie en facturering.