Breukanalyse van verpakkingsglas

Toepassing van geavanceerde breukanalysetechnieken om de oorzaak van glasbreuk te achterhalen en oplossingen te identificeren om verdere breukproblematiek te voorkomen. De oorzaak van glasbreuk kan achterhaald worden door gebruikmaking van een breukanalyse. Breukanalyse is een geavanceerde wetenschap. Wanneer glas breekt, zal het breken in voorspelbare patronen waarbij belangrijke en nauwkeurige informatie wordt prijsgegeven met betrekking tot hoe, wanneer en waarom het glas brak.

Dankzij onze uitgebreide expertise en ervaring in dit vakgebied kunnen we u bij deze uitdagingen terzijde staan. De bekwame implementatie van breukanalysetechnieken voorziet u van doelgerichte oplossingen in plaats van speculaties. Corrigerende maatregelen kunnen dan met vol vertrouwen genomen worden, waarbij de bijkomende kosten van herhaalde en ineffectieve procesbijstellingen worden vermeden.

Het verzamelen en bewaren van glasfragmenten is van essentieel belang voor een succesvolle breukanalyse. Deze glasfragmenten beschikken over zeer waardevolle informatie welke een belangrijke rol spelen bij een correcte analyse. Stuur een representatief aantal breuksamples op (10 tot 20 complete breuksamples wanneer mogelijk) samen met een complete beschrijving van de omstandigheden waarbij de breuk heeft plaatsgevonden. Een telefoongesprek met één van onze experts zal er aan bijdragen dat situatie waaronder de breuk heeft plaatsgevonden volledig door ons wordt begrepen, terwijl het ook de mogelijkheid biedt tot het stellen van verdere vragen of het verkrijgen van additionele informatie. Een gratis offerte is beschikbaar op aanvraag. Ons personeel is uiteraard ook voor on-site analyse en advies beschikbaar. De resultaten van de analyse worden in een uitgebreid en makkelijk te begrijpen rapport  samengevat. Dit rapport omvat een omschrijving van de hoofdoorza(a)k(en) die tot de breuk heeft/ hebben geleid en bespreekt ook alle productie en handlingsinvloeden die bijgedragen hebben. Elk rapport wordt afgesloten met aanbevelingen van correctieve acties om het probleem in de toekomst te vermijden.

Als u breukanalyse op uw samples uitgevoerd wilt hebben, contacteer ons of vul het aanvraagformulier in. Print het formulier uit en zend het in samen met uw samples voor de snelste afhandeling.