Verpakkingsglas Designstudie

FEA designstudie van bestaande en nieuwe containerdesigns om zeker te stellen dat het design aan de gewenste normen voldoet en/of er gewichtsreductie kan plaatsvinden. Als pionier in de industrie met betrekking tot het inzetten van Finite Element Analysis (FEA), zetten we deze technologie al sinds 1975 in om de omvang en locatie van spanningen te evalueren, die veroorzaakt worden door statische belastingen zoals interne druk, verticale kopbelasting, impact en thermoshock

Met behulp van een containertekening en informatie over de glasverdeling kunnen tijdens het design van de container reeds de probleemgebieden in kaart worden gebracht. De FEA resultaten worden vergeleken met gefundeerde sterktecriteria voor glasoppervlaktes om te garanderen dat de container geschikt is voor commerciële toepassingen.

Terwijl containerperformance van een design gemodeleerd kan worden met de juiste software, is het juist de interpretatie van de resultaten door onze ervaren deskundigen die ons van de concurrentie onderscheidt. Dankzij onze expertise met de sterkte van glasoppervlakken, simulatie van de verwachte performance en de limitaties van verpakkingsglasproductie bevinden wij ons in de unieke positie om te garanderen dat onze interpretatie van de FEA resultaten overeenkomt met de actuele performance van het design.

Een designstudie wordt aanbevolen voor:

  • Nieuwe ontwerpen: om zeker te stellen dat er geen probleemgebieden zijn voordat de eerste container wordt geproduceerd. 
  • Lightweighting van bestaande ontwerpen: om het laagst mogelijke glasgewicht te bepalen voor een bepaald ontwerp en toepassing door middel van finite element analysis iteraties bij verschillende glasverdelingen.
  • Bestaande ontwerpen: performanceverbetering door aanbrengen van kleine veranderingen in het ontwerp en de glasverdeling.
  • Concept ontwerpen: Productie van een container voor een specifieke toepassing waarbij een goed commerciële verpakking gerealiseerd wordt met behulp van een schets en specifieke randvoorwaarden. Deze analyse vereist een permanente dialoog tussen de klant en ons designteam om te garanderen dat creatieve marketingideeën omgezet worden in een functioneel containerontwerp.

U ontvangt een gedetailleerd rapport met de volgende inhoud:

  • Samenvatting van de finite element analysis resultaten.
  • Spanningsplots voor de relevante statische belastingen
  • Minimale diktevoorspellingen om te garanderen dat het ontwerp voldoet aan uw specificaties.
  • Verbeteringsaanbevelingen bij het bestaan van probleemgebieden.

If you are you interested in accelerating your project we offer onsite design help. The AGR Container Design team will work closely with you at your location or ours to understand your requirements and execute a glass container development project in a time saving and cost effective manner. We eliminate time consuming ‘back and forths’. Design projects that can take weeks or months can be completed in days or possibly hours when decision makers are sitting with our design team.

Om een designstudie aan te vragen

Gebruik ons formulier en stuur tevens een containertekening in .dwg of .dxf formaat. Wanneer deze formaten niet beschikbaar zijn kunt u ook een .iges of een .pdf bestand toesturen.