Audit van verpakkingsglasproduktieproces

Complete audit van verpakkingsglasproducenten om verpakkingsglaskwaliteit te waarborgen. Om verpakkingsglas van een nieuwe leverancier te betrekken is vertrouwen nodig. Door het uitvoeren van een audit bij een verpakkingsglasproducent kunnen wij u het noodzakelijke vertrouwen geven om het nieuwe glas aan te kopen en te gebruiken. Wij zullen een uitgebreide audit uitvoeren op locatie van de verpakkingsglasproducent. Alle documenten en instructies worden nauwkeurig beoordeeld om zeker te stellen dat de algehele kwaliteit van alle procesaspecten hoog is. Wij zullen aanbevelingen geven in kader van het continue verbeteringsproces. Tevens zullen alle processen die een directe invloed kunnen hebben op de productkwaliteit zorgvuldig worden geëvalueerd. Methodiek voor defectanalyse, correctie en preventie zullen worden getoetst en de navolging van kwaliteits- en werkinstructies met betrekking tot het handelen bij herkenning van glasdefecten zullen nauwkeurig worden geëvalueerd. Er zal ook gedegen aandacht worden gegeven aan instructies die de uitlevering van (kritieke) glasdefecten aan de klant dienen te voorkomen.

Na de afloop van de audit zal u een volledig auditrapport van ons ontvangen waarin onze bevindingen zijn opgenomen. Bijkomstig zullen ook aanbevelingen worden gedaan aangaande de gevonden tekortkomingen en voor het continu-verbeterproces van het kwaliteitsysteem.

Een kostenraming zal worden opgenomen in een uitgebreide offerte samen met een voorgestelde audit tijdlijn. Een continue dialoog is vereist en zal ten allen tijde aangemoedigd worden zo dat wij in staat zijn om onze bevindingen persoonlijk met u te delen en onze dienstverlening op uw wensen aan te passen.

Om uw samples te laten testen kunt u ons contacteren of vult u het aanvraagformulier. Print het formulier uit en zend het in samen met uw samples voor de snelste afhandeling.