Batch and Furnace Operations

Dit seminar is een introductie betreffende de fundamentele principes van batch and furnace operaties ten einde een acceptabele glaskwaliteit te verkrijgen en tegelijkertijd de kans te minimaliseren op problemen zoals kleurvariaties, dichtheid, seeds, insluitsels, cord, viscositeit, thermische uitzetting en koelovenspanningen. Deelnemers zullen ook de technieken worden bijgebracht om essentiële metingen van fysieke eigenschappen uit te voeren en hoe de resultaten hiervan te interpreteren.

Onderwerpen die aan de orde komen:

  • Basisprincipes van glaschemie
  • De juiste werkwijze en principes van batch and furnace operaties
  • Basisprincipes van testen ter vaststelling van de glaskwaliteit
  • Het gebruiken van kwaliteitscontrolegegevens om problemen in het batch and furnace gebied te identificeren en op te lossen.

Seminarduur: (4) vier dagen

Cost: 
$1,695 USD