Evaluation and Lightweighting of Glass Container Design

De deelnemers leren de essentiële principes van containerontwerp die noodzakelijk zijn om een goede containerprestatie te waarborgen. Ook worden de vaardigheden bijgebracht in het toepassen van finite element analysis (FEA) en de evaluatie van de resultaten. Verder zal lightweighting en het verbeteren van bestaande ontwerpen ook uitvoerig worden behandeld.

Onderwerpen die aan de orde komen::

  • De principes van design en performancevereisten
  • Het effect van belastingen en spanningen gerelateerd aan containerdesign
  • Het vaststellen van glassterktecriteria en de keuze van
  • Sterkte-indices
  • Ontwerpregels
  • Lightweighting mogelijkheden, voordelen en glasverdelingsoverwegingen
  • Impact Equivalentie
  • Containerontwerp workshops en case studies

 

Het seminar is bedoeld voor een breed scala functies, inclusief verantwoordelijken voor new product development, sales- en marketingpersoneel die op de hoogte dienen te zijn van ontwerplimitaties, productie- en kwaliteitsfuncties die op de hoogte dienen zijn van de productievereisten gerelateerd naar de kritische gebieden van een ontwerp, customer service en brand owners die de prestatielimitaties van een ontwerp willen begrijpen.

Seminarduur: 2 dagen

Cost: 
2023 $1,575 USD, 1.575 EUR